Тендер ба худалдан авалт

 

 

 

Тендер ба худалдан авалт

 

 

 

 

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг дараах холбоосоор орж үзнэ үү

https://www.shilendans.gov.mn/org/1155?group=1&year=2017